Aanmelden leerlingen

Op het moment dat uw kind 4 jaar is, mag hij/zij de school bezoeken.
U kunt dan langskomen op school óf bellen om een afspraak voor een intakegesprek te maken. In dit gesprek krijgt u informatie over alle zaken betreffende de opvang en plaatsing.

Als u denkt dat het kind enige moeite zal krijgen met aanpassing in de groep, kunt u in overleg met de leerkracht afspraken maken over inloopochtenden/-middagen, zodat uw kind al kan wennen aan de basisschool. Wanneer u bij het intakegesprek aangeeft dat een andere aanpak voor uw kind noodzakelijk is, kunnen wij hiermee rekening houden.

De informatie rondom het aanmelden van de leerlingen, kunt u uitgebreid teruglezen in onze schoolgids.
De schoolgids vindt u in het menu, onder 'School' > 'Schoolgids'.