Vermelding afwezigheid

Mocht uw kind ziek zijn, dan kunt u uw kind ziek melden op het telefoonnummer van school: 043 - 306 17 85.
Graag 's ochtends bellen tussen 08.00 - 08.25 uur.

Mocht u verlof willen aanvragen voor uw kind, neem dan contact op met onze directeur,
dhr. Jordi Jaeqx of adjunct directeur mw. Sanne Bisscheroux.